Jakub Čech

Aikidó se věnuji od dětství, pravidelně se zúčastňujei seminářů zahraničních učitelů. Jsem instruktorem dětské přípravky.