V bojových uměních tyto termíny rozdělují styly podle toho, jak přistupují k používání síly a přístupu k tréninkům. Tvrdé styly (硬) se zaměřují více na zpevnění těla, rozvoj svalstva a síly a používají techniky, které jsou v přímém kontaktu s protivníkem. Mezi tyto bychom mohli zařadit například Shaolin Quan (少林拳), Hung Gar (洪拳), Cai Li Fo (蔡李佛)... Oproti tomu měkké styly (软) se více soustředí na práci s energií Qi (气) a soupeřovy útoky se snaží spíše přesměrovat mimo svou osu, než aby je blokovaly přímo. Sem můžeme zařadit například Tai Ji Quan (太极拳), Ba Gua Zhang (八卦掌), Wu Dang Pai (武当派)...
 
 
Měkké styly (někdy také označovány jako vnitřní 内家) mají podle mistra Sun Lu Tang (孙禄堂, 1860 - 1933) splňovat 3 podmínky, aby mohly být do této kategorie zařazeny:
- důraz na použití mysli na koordinaci uvolněného těla oproti využívání síly
- vnitřní rozvoj, cirkulace a exprese energie Qi
- aplikace taoistické metody Dao Yin (导引), principů Qi Gong (气功) a Nei Gong (内功) na vnější pohyby
 
Při tréninku se zaměřují na uvědomění si ducha, mysli, energie Qi a použití pák v uvolněném stavu (松) radši než při zatnutých svalech. Mnoho stylů na rozvoj citlivosti a jemnosti používá tzv. Tlačící ruce (推手). I přes to, že sestavy se většinou cvičí v pomalém tempu, např. Chen Tai Ji Quan (陈式太极拳) nebo Ba Ji Quan (八极拳) jsou známi náhlými výbuchy rychlých pohybů Fa Jin (发劲).
 
 
Tvrdé styly (také nazývány jako vnější 外家) jsou charakterizovány rychlými a výbušnými pohyby a zaměřením na fyzickou sílu a hbitost. Tradiční styly se zaměřovali více na souboje a bojové aplikace, kdežto moderní spíše na soutěžení. Mezi nejznámější vnější styly patří Shaolin Quan (少林拳). Při tréninku se začíná právě rozvojem fyzické síly, rychlosti, mrštnosti a aplikací v boji. Trénink Qi Gong (气功) se zařazuje zpravidla až pro pokročilé studenty, kteří zvládli rozvoj "tvrdé" stránky těla. Většina čínských stylů je zařazena mezi vnější styly.
 
 
Li Vs. Nei Jing
 
Čínská bojová umění rozlišují dva druhy síly: Li (力) odkazuje na klasickou sílu vyvíjenou ze svalů, kdežto Nei Jing (内劲) je označována za sílu vznikající mentálním působením na energii Qi.
 
Velikost Li, kterou je člověk schopný v boji použít, závisí na mnoha faktorech, především na kondici a trénovanosti jedince. Jednoduše řečeno, čím silnější budeme, tím efektivněji dokážeme využít Li v našem kung fu.
 
Na druhou stranu, velikost Nei Jing závisí na schopnosti ovládat energii Qi, na síle vůle a na umění soustředění, s jakým dokážeme psychicky pracovat. Tudíž pokud zvládneme svou silou vůle nasměrovat energii Qi tam kam chceme, tak to je Nei Jing.