Není výjimkou, že na Internetu narazíme na školu B.U., která se prezentuje jako škola tradičních čínských bojových umění (velmi často Shaolin) a vidíme, jak se ohání barevnými pásky. V horší variantě ještě cvičí v kimonech (či jiných japonských krojích stylu Gi). Co se kimon týče, ještě bych byl ochoten uznat výjimky, jako je například styl Shuai Jiao (摔跤), kde se tradiční uniformy do jisté míry podobají Keikogi.
 
Pokud má některá škola svůj páskovací systém (a to klidně může), měla by předem uvést, že se jedná o jejich vnitřní systém, který nemá se zažitým pojetím Wushu nic společného. Potom se totiž budeme vyvarovat situací, kdy žáci těchto škol, neznalí pravého stavu věci, chodí a chlubí se ostatním cvičencům Wushu, že už mají (například) zelený pásek. Potom vypadají hloupě před každým, kdo o tomto systému něco ví a tím pádem snižují vážnost celé školy.
 
Co se týče tradičních stylů čínských bojových umění, nedá se o jakémkoliv páskování ani mluvit. Nevedlo se. Školy fungovaly na principu konfuciánských tradic, kde se hierarchie odvozovala od odcvičených let a postavení v dané škole. Dnes se ale podíváme na čínský úrovňový systém Wushu, zavedený komunistickou stranou:
 
Duan Wei (段位).
 
Toto označení bylo zavedeno v roce 1997 (některé prameny uvádí 1998) Čínskou Wushu Asociací spolu s Národní sportovní komisí a Čínským výzkumným ústavem wushu. Obsahuje celkem 9 úrovní a je rozdělen do 3 kategorií po 3 úrovních. (Toto 9ti úrovňové schéma je oficiální, ještě existuje neoficiální 10ti úrovňové).
 
Začátečníci:
1) Qing Ying (青鹰) - bronzový orel
2) Yin Ying (银鹰) - střbrný orel
3) Jin Ying (金鹰) - zlatý orel
 
Středně pokročilí:
4) Qing Hu (青虎) - bronzový tygr
5) Yin Hu (银虎) - stříbrný tygr
6) Jin Hu (金虎) - zlatý tygr
 
Tyto 3 střední úrovně jsou pro wushu trenéry, kteří učí 5 - 10 let (v závislosti na úrovni). Od 5. úrovně musí také předložit důkaz o výzkumu, který provádí na poli wushu (články, publikace, DVD...). Od 6. úrovně můžou používat titul "mistr".
 
Pokročilí:
7) Qing Long (青龙) - bronzový drak
8) Yin Long (银龙) - stříbrný drak
9) Jin Long (金龙) - zlatý drak
 
Pokročilé úrovně jsou přidělovány pouze velmi pokročilým mistrům se skvělou reputací na poli wushu. Mistři na těchto úrovních se mohou oficiálně nazývat velmistry. (Ještě do nedávné doby pouze 4 žijící velmistři, kteří měli 9. úroveň, ale v roce 2016 zemřel velmistr Cai Long Yun).
 
Čínské certifikáty používají termín Duan Wei, i přes to, že na odznacích bylo až do roku 2005 používáno odznačení Dan. Tento systém má také zavedené standardizované sestavy na ověření úrovně cvičenců a má velmi blízko k japonskému systému danů.
 
Vyšší úrovně obsahují mimo vlastní sestavy také wushu etiku a etiketu, historii, nauku o 12 stylech (Chang Quan, Shaolin Quan, Tai Ji Quan (陈式,样式,孙式,吴式, 武式,合式), Xing Yi Quan, Ba Gua Zhang, Tong Bi Quan, Chuo Jiao, Fan Zi Quan, Ba Ji Quan, Tang Lang Quan, Wu Zu Quan, Yong Chun Quan), wushu "pro zábavu", wushu gong fa, sebeobranu a 3 zbraně (meč, tyč, nunchaku).
 
Množství a technická úroveň pohybů v sestavách se zvedá s každou úrovní. Tak se dá snadno rozpoznat rozdíl mezi jednotlivými duany.