Jedním z hlavních konceptů Buddhismu je snaha o dosažení osvícení (Nirvana). Jméno Luohan je čínský ekvivalent indického Arhat a odkazuje na stoupence Buddhy, kteří dosáhli osvícení. Proto se všichni mniši v Shaolinu snažili, aby se stali Luohany.
 
Existuje několik verzí 18 pohybů rukou osvíceného, zde si uvedeme ty nejdůležitější:
 
Shaolinská verze.
 
Podle legend vznikla, když do Shaolinského chrámu přišel z Indie mnich Bodhidharma (达摩) a uviděl zbídačené mnichy, kteří do té doby trávili veškerý čas na modlitbách, naučil je sérii pohybů, která měla jejich fyzický stav zlepšit. Z tohoto cvičení se později vyvinula bojová forma 18 pohybů rukou osvíceného (罗汉十八手), což je nejstarší zdokumentovaný a ucelený styl Shaolinského kung fu. Podle oficiálního textu Manuál Shaolinského kung fu (少林拳谱) bylo v dynastii Sui 18 jednoduchých pohybů, které za dynastie Tang byly upraveny na 18 bojových postojů a sjednoceny do formy (套路). Za dynastie Song se počet pohybů zvýšil na 36 a v dynastiích Jin - Yuan na 173 pohybů. Finální verze se systém dočkal v dynastii Ming, kdy bylo uceleno 18 forem po 18 pohybech, což dohromady činilo 324 pohybů. Tento styl se také nazývá Vrozených 18 pohybů rukou osvíceného (先天罗汉十八手), protože se jedná o systém, ze kterého se shoalinské kung fu vyvinulo.
 
Hua Quan verze.
 
Tato verze je odlišná od původní shaolinské, ale je známější. Obsahuje 18 metod, z čehož je 6 pěstních, 1 pro lokty, pro dlaně, 4 pro nohy a 5 pro úchopy kloubů. Z těchto 18 metod se vytvořila forma 24 pohybů pro útok a obranu. Ta se dá cvičit jak samostatně, tak v páru. Původně se jednalo o součást stylu Hua Quan (花拳) z provincie Shandong (山东).
 
Verze Hlídání hory dětské brány.
 
Tato verze (护山子门罗汉十八手) je málo známá, obsahuje 32 pohybů, což dohromady tvoří 18 postojů.
 
Verze z oblasti Deng Feng.
 
Také méně známá verze a byla cvičena slavným mistrem Li Gen Sheng (李根生) z města Deng Feng (登封) poblíž Shaolinu. 18 pohybů tohoto stylu je podobných první formě shaolinské verze, dále tyto pohyby používá i styl Tong Bi Quan (通臂拳).
 
Stejně jako u 18 pohybů rukou osvíceného existuje i několik verzí Luohan Quan:
 
Shaolinská verze.
 
Luohan quan je považován za čistě buddhistický styl. Je to jeden z nejstarších a nejdůležitějších shaolinských stylů. Byl vyvinut jako pokročilá verze 18 pohybů rukou osvíceného a má 2 formy. Malá Luohan Quan (小罗汉拳) a Velká Luohan Quan (大罗汉拳). Malá má 27 postojů / 36 pohybů a velká 54 pohybů / 72 postojů, dohromady 108 postojů.
 
18 Luohan Quan ze Shaolinu.
 
V systému bylo vytvořeno 18 forem, každá pro jednoho ze slavných 18 osvícených v zenovém buddhismu. I přes to, že se jedná o velmi známý styl, jen velmi málo lidí se ho naučilo celý.
 
108 metod boje.
 
Tento systém boje se vyvinul během několika generací shaolinských mnichů.